Форум клуба "35 дюймов": Карпаты 2010

Перейти к содержимому

View Other ContentSearch ArticlesRecent Comments


Карпаты 2010 -----

ноя 30 2010 07:04 | Ятуркенженсирхив  in Путешествия

Один из моих друзей, Андрей АБ из Ниссан-Клуба ездил в Карпаты этой осенью с друзьями из Львовского 4х4 клуба. Отчет на украинском. Под оригиналом - мой подстрочник, переведено с помощью Google.

Видео из похода здесь, оригинал отчета здесь.


Вийшло краще ніж ми сподівались, справді.
Інтернаціональна команда збиралась майже два дні, всі заночували в Ігора на Руській, чекали нас з Вертою і Уфу, але Тараса розвернули обставини ще в дорозі а Андрюха від Толстяка з Рахова манівцями заїхав до нас аж під 4 ранку мертвий в дим. Але на ранок ми наздогнали всю команду на Памірі, в компанії з шаленим бодуном але давольних як слони.

Получилось лучше чем мы надеялись, действительно.
Интернациональная команда собиралась почти два дня, все заночевали у Игоря на Русской, ждали нас с верхней и Уфу, но Тараса развернули обстоятельства еще в пути, а Андрюха от Толстяка из Рахова окольным заехал к нам аж под 4 утра мертвый в дым. Но наутро мы догнали всю команду на Памире, в компании с бешеным бодуном, но давольно как слоны.

Размещенное изображение

Жесть хоч і не пам"ятав про це, але він наспрвді дав куполам друге життя, пожертвувавши стропою і реанімувавши застиглі механізми зробили МЕГА тарзанку, на яку дуже охоче позаскакували дітлахи яких привезли зранку туда. Насправді це було перше і останнє відвідуване місце зі всього маршруту. Але це місце вражає масштабом, двоповерхові будинки в яких жили офіцери разом із сім"ями (одного ми поблизу навіть знайшли:)
Далі крутий але нескладний спуск і дорожка на Перкалаб з його джерелами і кляузами.

Жесть хоть и не помнит об этом, но он правда дал куполам вторую жизнь, пожертвовав стропой и реанимировав застывшие механизмы, сделали МЕГА тарзанку, на которую очень охотно позаскакивали ребятишки которых привезли утром туда. На самом деле это было первое и последнее посещаемое место со всего маршрута. Но это место поражает масштабом, двухэтажные дома в которых жили офицеры вместе с семьями (одного мы вблизи даже нашли:)
Далее крутой но несложный спуск и дорожка на Перкалаб с его источниками и кляузами.


Размещенное изображение Размещенное изображение
Размещенное изображение Размещенное изображение

З цього моменту і починається офройд Размещенное изображение на 3 дні Размещенное изображение Фотки абсолютно не передають кути підйомів, але порвані троси і нивка яку тягнули годину через блок приблизно дають уяву підйому. Правда дууууже заканало з погодою. І гогодзами. Білих майже не було, але поки чекали нивку забезпечили всю експедицію польскими, такими міцненькими і підпаленими сонцем.

С этого момента и начинается офроуд на 3 дня. Фотки совершенно не передают углы подъемов, но порванные тросы и нивка которую тянули час через блок примерно дают представление подъема. Правда ооочень заканало с погодой. И грибы. Белых почти не было, но пока ждали ниву обеспечили всю экспедицию польскими, такими крепеньким и подожженными солнцем.

Размещенное изображение Размещенное изображение
Размещенное изображение Размещенное изображение

Ліс, гриби, і відкривається вигляд з хребта, їхати стає дуже тяжко бо народ застряє безперервно не в болоті а на фотосессії. В цьому місці прямісінько на хребті сама живописна зі всіх мною бачених сироварень, начорно, без комина, з подвійним засолом, в трьох варіантах, короче хочеш не хочеш а починаєш гребти ту бринзу цілими буцами. Ще минулий раз господарі нам не здивувались, і кинули крамольну фразу: "да тут недавно і поляки на джипах проїзджали" на що ми зраділи бо по ідеї пхались всліпу. На що він додав "десь 4 роки тому"

Лес, грибы, и открывается вид с хребта, ехать становится очень тяжело ибо народ застревает непрерывно не в болоте а на фотосессии. В этом месте прямо на позвоночнике сама живописная из всех мною виденных сыроварен, грубо, без дымохода, с двойным посолом, в трех вариантах, короче хочешь не хочешь, а начинаешь грести ту брынзу целыми буцами. Еще прошлый раз хозяева нам не удивились, и бросили крамольную фразу: "да тут недавно и поляки на джипах проезжали, на что мы обрадовались потому по идее рвались вслепую. На что он добавил "где 4 года назад"


Размещенное изображение Размещенное изображение
Размещенное изображение Размещенное изображение

Хребет Прилучний нас зустрів супер краєвидом, але що мене тут шалено дивує - десятки гір висотою понад 1500 метрів просто без назв. Місцеві їх пообзивали, але на картах я не знайшов навіть на 500-ках. Перед нами до кінця дня були ще два СУ - "Анжелин ліс" і "акваріум". Перший настільки незручний що сповзаєш реально на підножці, Уфу шалено переживав за виступаючі елементи на свому паджеріку, бо враження що тупо обдираєш дверку і так метрів 300.

Хребет Прилучный нас встретил супер видом, но что меня здесь безумно удивляет - десятки гор высотой более 1500 метров просто без названий. Местные их пообзывали, но на картах я не нашел даже на 500-ках. Перед нами до конца дня было еще два СУ - "Анжелина лес" и "аквариум". Первый настолько неудобный что сползаешь реально на пидножци, Уфу безумно переживал за выступающие элементы на своем паджерику, потому впечатление что тупо обирает дверь и так метров 300.

Размещенное изображение Размещенное изображение
Размещенное изображение Размещенное изображение

Акваріум просто трясовина по якій колись проповзли 130 ЗІЛи, їхні сліди виповзають на затяжну полонину, доповзають до середини і розвертаються. Там же ми тягнули троси прямо по медвежих слідах розміром з долоню. Я не полюю, і не можу визначити наскільки це крупна тварюка, але запалу нам додало.
Не розумію як болото може триматись на схилі хребта і не висихати навіть сонячними днями, але те що не було дощу дало нам фору і до вечора ми вже були на завітному хребті Пнев"є. Правда на діагональному звісі Жесть таки порвав передній привід, і настрій що він мусить зповзати вниз на слідуючий день гнітила так що навіть напитись не змогли порядно.

Аквариум просто трясина, по которой когда проползли 130 ЗИЛы, их следы выползают на затяжное пастбище, доползают до середины и разворачиваются. Там же мы тянули тросы прямо по медвежих следам размером с ладонь. Я не охочусь, и не могу определить насколько это крупная тварь, но запала нам прибавило.
Не понимаю как грязь может держаться на склоне хребта и не высыхать даже солнечными днями, но то что не было дождя дало нам фору и к вечеру мы уже были на заветном хребте Пневэ. Правда на диагональном свесе Жесть таки порвал передний привод, и настроение что он должен сползать вниз на следующий день угнетало так, что даже напиться не смогли порядочно.


Размещенное изображение Размещенное изображение
Размещенное изображение Размещенное изображение

Коли восени зранку вилазиш з намета і бачиш синє небо, абалдєнний краєвид і чуєш смак свіжо-запареної кави, то відразу вирішуєш - ну і фігня це все - АЛГА! Будем тягнути Жесть по черзі. В Жесті в свою чергу відкрилась чакра і він згадав що в кунгу притаїлась цепочка, ще майже неїжджена. І м"яско приємно покипує в казанку, і пивом так приємно зашліфовується післявчорашній дискомфорт... короче життя налагоджується!

Когда осенью утром вылезаешь из палатки и видишь голубое небо, обалденный пейзаж и слышишь вкус свеже-заваренного кофе, то сразу решаешь - ну и фигня это все - АЛГА! Будем тянуть Жесть по очереди. В Жести, в свою очередь, открылась чакра и он вспомнил что в кунге притаилась цепочка, еще почти неезженых. И мяско приятно кипело в котелке, и пивом так приятно шлифуется позавчерашний дискомфорт ... короче жизнь налаживается!

Размещенное изображение Размещенное изображение
Размещенное изображение Размещенное изображение

і не тільки життя налагоджується, але що головне - ЖЕСТЬ продовжується. Цепура дала свій ефект, ми Жесть тягнули найменше, хоч спец-діляночок було 6 штучок і кожна прекрасна по своєму. Тут як правило самі болотця з коліями від 130-тих, і якби не оббігали весь ліс і не знайшли просіку поперек хребта то тягнулись би там ще дотепер. Особливість цих місць така, що якщо ти стаєш по серйозному, то евакуюватись нема куда в принципі. Єдиний з"їзд той який і запланований "обратной дороги нет"(с). І до нього два дня жесті.

и не только жизнь налаживается, но главное - ЖЕСТЬ продолжается. Цепура дала свой эффект, мы Жесть тянули меньше, хотя спец-участков было 6 штучек и каждый прекрасен по своему. Здесь обычно сами болотца с колеями от 130-тых, и если бы не обегали весь лес и не нашли просеку поперек хребта то тянулись бы там еще до сих пор. Особенность этих мест такова, что если ты становишься по серьезному, то эвакуироваться некуда в принципе. Единственный из съездов - тот который и запланирован "обратной дороги нет" (с) И к нему два дня жести.

Размещенное изображение Размещенное изображение
Размещенное изображение Размещенное изображение

З часом до пейзажу звикаєш і він перестає затримувати колону безкінечними фотосетами і ти рухаєшся до запланованої стоянки в самому ейфорійному місці на цьому хребті. Разом з тим аж потім по приїзді усвідомлюєш що провів два дня в космосі, а мілліон фотографій не передають навіть 100-ї долі того об"єму що тебе оточував безперевно.
Дядя Жесть провів мастер клас по збиранню гогодзів і вся рослинність такої консистенції та кольору що просто валишся пузом і ротом хапаєш ягоди які вже не лізуть.

Со временем к пейзажу привыкаешь и он перестает задерживать колонну бесконечными фотосетом и ты движешься к запланированной стоянке в самом эйфорического месте на этом хребте. Вместе с тем только потом по приезду осознаешь, что провел два дня в космосе, а миллион фотографий не передают даже 100-й доли того объема что тебя окружал непрерывной.
Дядя Жесть провел мастер класс по сбору брусники и вся растительность такой консистенции и цвета просто валишься пузом и ртом хватаешь ягоды которые уже не лезут.


Размещенное изображение Размещенное изображение
Размещенное изображение Размещенное изображение
Размещенное изображение Размещенное изображение
Размещенное изображение Размещенное изображение

Прямо на хребті на висоті 1560м знаходиться мікро - монастир до якого навіть під"їзд реальний СУ. Він розташувався на відгалуженні від основного хребта так ніби місце вибирали до фотографії.
Ні води ні електрики ні доріг. Табір розбили на розгалуженні перед монастирем, і по-правді не поперлись туда просто по стану здоров"я. Вирішили зранку буде ліпше.

Прямо на хребте на высоте 1560 м находится микро - монастырь к которому даже подъезд - реальный СУ. Он расположился на ответвлении от основного хребта будто место выбирали в фотографии.
Ни воды ни электричества ни дорог. Лагерь разбили на разветвлении перед монастырем, и по-правде не поперлись туда просто по состоянию здоровья. Решили утром будет лучше.


Размещенное изображение Размещенное изображение
Размещенное изображение Размещенное изображение

Місце справді має шалену енергетику. Але цим одним ситий не будеш, так як продуктів лишилось ще на 3 експедиції - вирішили вдарити по м"ясу. Тим більше цьогорічне Жесть-трофі мало символічну назву "Мясной приступ" да і стояли ми під вершиною гори Мясний Приступ. І коли баранина, борщ, ребра, мамалига, солена червона рибка (і т.д. всі знають як в Жесті буває кулінарний припадок) було на столі - вийшов Славік напів/білий як стіна з ЄДИНОЮ і останньою пляшкою білої зі словами - "ми її в очі закапувати будем чи що???"
Експедиція була на грані зриву. І тоді було прийнято екстремальне рішення зходити перехреститись таки сьогодні. Ви не повірите, але нам це вдалось. Це окрема історія, але була і горілка і посвята стола і гарна нічна бесіда з єдиним монахом, отцем Тітом. Це навіть не жесть...

Место действительно имеет бешеную энергетику. Но этим одним сыт не будешь, так как продуктов осталось еще на 3 экспедиции - решили ударить по мясу, тем более нынешнее Жесть-трофи имело символическое название "Мясной приступ", да и стояли мы под вершиной горы Мясной Приступ. И когда баранина, борщ, ребра, мамалыга, соленая красная рыбка (и т.д. все знают как у Жести бывает кулинарный припадок) было на столе - вышел Славик полубелый, как стена с единственной и последней бутылкой белого со словами - "мы ее в глаза закапывать будем ли???
Экспедиция была на грани срыва. И тогда было принято экстремальное решение сходить перекреститься сегодня. Вы не поверите, но нам это удалось. Это отдельная история, но была и водка и посвящение стола и красивая ночная беседа с единственным монахом, отцом Тито. Это даже не жесть ...


Размещенное изображение Размещенное изображение
Размещенное изображение Размещенное изображение

Останній день почався з неймовірної подвійної веселки, яку я не маю на фотках але ніби Серьога знімав це - скинь, пліз сюда. Має бути просто бомба. Зранку ми таки прийшли і сотворили молебен, залишили провіант і пожертви, посвятили машинки і простились з Отцем як з давнім другом.

Последний день начался с невероятной двойной радуги, которую я не имею в фотках но вроде Серега снимал это - скинь, плиз сюда. Должна быть просто бомба. Утром мы таки пришли и сотворили молебен, оставили провиант и пожертвования, посвятили машинки и простились с Отцом как с давним другом.

Размещенное изображение Размещенное изображение

Весь день був суцільниа спецділянка спуск з хребта. Якщо на 35-ках то ніби нічого складного. Але виглядає супер - русло річки розділено суцільним бетонним бортом, який напевно колись відділяв якусь дорогу від річки. Зараз це суцільне русло з обох боків засипане принесеними водою кусками бревен. І хоч ми її місяць тому прочистили бензопилами цей раз без хай-джеків не обійшлось. Спуск займає пів дня і ще пів дня щоб вибратись на цивілізацію. Уфу стер колодки за пару днів до метала, ще добавляв екстриму постійно виючий підшипник, Жесть без преднього моста, я без предка ще на старті, обірвані пороги, відірваний захист, і тд - іщо є визначним- ЦЕ ВСЕ взагалі нікому навіть на грам не зіпсуло настрою!

Весь день был целый спецучасток - спуск с хребта. Если на 35-ках то ничего сложного. Но выглядит супер - русло реки разделены сплошной бетонный бортом, который наверняка когда отделял какую дорогу от реки. Сейчас это сплошное русло с обеих сторон засыпано принесенными водой кусками бревен. И хотя мы ее месяц назад прочистили бензопилами этот раз без хай-джек не обошлось. Спуск занимает пол дня и еще полдня чтобы выбраться на цивилизацию. Уфу стер колодки за пару дней до метала, еще добавлял экстрима постоянно воющий подшипник, Жесть без преднего моста, я без передка еще на старте, оборванные пороги, оторванная защита, и т.д. - и, что главное - ЭТО ВСЕ вообще никому даже на грамм не испортило настроения!

Размещенное изображение Размещенное изображение
Размещенное изображение Размещенное изображение
Размещенное изображение Размещенное изображение
Размещенное изображение Размещенное изображение
Размещенное изображение Размещенное изображение
Размещенное изображение Размещенное изображение
Размещенное изображение Размещенное изображение
Размещенное изображение Размещенное изображение

Всім командам шалена подяка що підтримали і приїхали, а дехто промчався 1300 км на це міроприємство - Огромний Респект.
P.S. Б..я, Жесть, а теперь ты переводи это все на русский, я забыл екипаж АБ не читает по укр. Сорри АБ, он переведет!

Всем командам безумная благодарность, поддержавшим и приехавшим, а кое-кто промчался 1300 км на это мероприятие - Огромный Респект.
P.S. Б...я, Жесть, а теперь ты переводи это все на русский, я забыл экипаж АБ не читает по украински. Сорри АБ, он переведет!1 Comments

Страница 1 из 1

No comments have been made yet

Страница 1 из 1


Rambler's Top100